-Motivation arbetsmiljö-

Motivation Arbetsmiljö

För att arbetsmiljöarbetet ska fungera är det viktigt att alla på företaget förstår sin roll och sitt ansvar. Arbetsgivaren har många krav på sig men har arbetstagaren några? Självklart har de det. Det gäller att samverka och se vikten av en god arbetsmiljö tillsammans. En utbildning i Motivation Arbetsmiljö är en bra grund att chefen och arbetsgruppen går tillsammans, eller varför inte bjuda in Ledningsgruppen i företaget?! På så sätt kan ni tillsammans på företaget utveckla och skapa en bättre arbetsmiljö.

Några delar som ingår i utbildningen:

  • Historia
  • Statistik
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Risker
  • Samverkan
  • Samarbete
  • Engagemang
  • Personliga egenskaper och gruppens egenskaper
  • Denna utbildning är företagsanpassad och därför hålls inga öppna utbildningar.