Sveriges ledande företag inom
Arbetsmiljö - ISO - Utbildningar

Sveriges ledande företag inom Arbetsmiljö - ISO - Utbildningar

Vad gör vi?

Utbildningar hos Svenska Arbetsmiljögruppen

Svenska Arbetsmiljögruppen erbjuder många olika utbildningar inom området och för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön är det viktigt att veta vad som ska göras, hur det ska göras och var information kan inhämtas.

Exempel på utbildningar är BAM (Bättre Arbetsmiljö) för chefer och skyddsombud, HLR (Hjärt-Lungräddning), Livsmedelssäkerhet, Första hjälpen, BAS-P och BAS-U, Brandfarliga arbeten och Motivation arbetsmiljö. Vi kan också hjälpa er med att hålla medarbetarsamtal och vara stöd när arbetsmiljöverket kommer och gör kontroll.

Vi har öppna utbildningar, både digitala och fysiska. Självklart gör vi även företagsunika utbildningar, allt för att det ska passa just ditt företag optimalt!

Arbetsmiljöarbete – ISO 45001:2018, OHSAS eller Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är styrt av lagar och är krav på att man jobbar med när ett företag har anställd personal. Men ska företag jobba med det bara för att det är lagkrav? Absolut inte! Stress, för mycket stillasittande/stillastående eller påkörd av en truck? I SAM ska arbetsgivare tillsammans med anställda och skyddsombud kartlägga alla arbetsmiljörisker i ett företag.

Ett företag kan välja att certifiera sig enligt den internationella standarden ISO 45001:2018, vilken har ersatt OHSAS 18001, eller att arbeta med SAM enligt AFS:2001. Vilket ert företag väljer spelar mindre roll men det vi vet är att en väl fungerande arbetsmiljö gör företag mer eftertraktade och lönsamma. Enligt Arbetsmiljöverkets är avkastningen dubbel på varje satsad krona på arbetsmiljöarbetet.

Kvalitetsledningssystem ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 är en internationell standard för att beskriva ett företags systematiska sätt att arbeta för att erhålla nöjda kunder och andra intressenter. Företaget ska ständigt förbättra produkters eller tjänsters kvalitet och arbeta med ständiga förbättringar. Detta för att minska kvalitetsbristkostnaderna, vilket i genomsnitt står för ca 15 % av ett svenskt företags omsättning.

Genom att få ökad kundnöjdhet och minska ”strulkostnaderna” har företag stor möjlighet att öka försäljning och vinstmarginal. Detta hjälper ett levande Kvalitetsledningssystem dig med!

Miljöledningssystem ISO 14001:2015

ISO 14001:2015 är en internationell standard för att beskriva ett företags systematiska sätt att arbeta för att öka medvetenheten på vilket klimatavtryck olika delar har. Det gäller att involvera alla anställda för att minska miljöpåverkan och för att skydda miljön. Det kan exempelvis vara genom att minska användning av resurser såsom vatten eller elektricitet, men också genom att förbättra avfallshanteringen.

Att jobba aktivt med ett Miljöledningssystem är något som är bra både för miljön och ekonomin!