- Utbildningar -

Se mer

Utbildningar hos Svenska Arbetsmiljögruppen

Svenska Arbetsmiljögruppen erbjuder många olika utbildningar inom området och för att kunna arbeta systematiskt med arbetsmiljön är det viktigt att veta vad som ska göras, hur det ska göras och var information kan inhämtas.

Exempel på utbildningar är BAM (Bättre Arbetsmiljö) för chefer och skyddsombud, HLR (Hjärt-Lungräddning), Livsmedelssäkerhet, Första hjälpen, BAS-P och BAS-U, Brandfarliga arbeten och Motivation arbetsmiljö. Vi kan också hjälpa er med att hålla medarbetarsamtal och vara stöd när arbetsmiljöverket kommer och gör kontroll.

Vi har öppna utbildningar, både digitala och fysiska. Självklart gör vi även företagsunika utbildningar, allt för att det ska passa just ditt företag optimalt!

Utbildning hos 
Svenska Arbetsmiljögruppen

Svenska Arbetsmiljögruppen erbjuder en lång rad olika utbildningar inom arbetsmiljö, livsmedel och branschkrav.

Varför välja Svenska Arbetsmiljögruppen?

Vi på Svenska Arbetsmiljögruppen har tillsammans lång erfarenhet av att själva arbeta inom området där vi håller utbildning. Det ger en förståelse för deltagarna och för utmaningarna de möter.
 • Företagsledning, ekonomi och styrning
 • Ledningsgruppsarbete
 • Skyddsombud
 • Arbetsmiljöansvarig
 • Livsmedelssäkerhet
 • Försäljning
 • Internrevisor
 • Ledningens genomgång


Flexibilitet hos Svenska Arbetsmiljögruppen

 • Vi kör öppna utbildningar, både digitala och fysiska
 • Vi håller utbildning hos företag – exempelvis brandfarliga arbeten
 • Skräddarsydd utbildning för just ert företag
 • Hålla i medarbetarsamtal och följa upp dessa
 • En revision ser vi även som en utbildning för alla deltagare.


Vad händer när utbildningen har hållits?

Efter utbildningstillfället gäller det att nyttja kunskaperna inom företaget. Det kan exempelvis vara att som skyddsombud vara med och gå en skyddsrond, delta i skyddskommitté eller att utföra en riskbedömning.
Många företag gör misstaget att inte ta vara på kunskapen som deltagarna fått.

 • Hålla samtal och/eller ta emot tillbud men inte återkoppla/följa upp detta.
 • Inte se vilka möjligheter det finns genom att satsa på arbetsmiljön. Att behålla personal och vara en lyhörd arbetsgivare är viktigt i dagens arbetsliv.
 • Inte ha en samverkan med anställda inklusive skyddsombud såsom MBL-information och skyddskommitté.

Utbildning inom HLR och Första hjälpen

Om olyckan är framme är det i första hand kunskap som behövs för att rädda liv och viktigast vid ett hjärtstopp är att komma i gång med Hjärt-Lungräddning, även kallat HLR. Kompressionerna och inblåsningarna är livsuppehållande till dess ambulans kommer. En hjärtstartare är ett mycket bra hjälpmedel och är väldigt lätt att använda. Detta är något som en utbildning hos SAMG ger mycket övning i. Alla deltagare får tillgång till docka att öva på då den praktiska delen ger mycket mer kunskap än bara teori inom detta område.