- Härdplast -

Härdplast

Härdplast finns i mångas dagliga arbetsmiljö och många av ämnena i härdplaster är skadliga för hälsan. Dessa kan bland annat orsaka allergi, eksem, rinnande ögon och eller astma och är skadliga både vid användning och om de inte härdat färdigt. Varför används då härdplast? Jo de har många egenskaper så som att de kan ge fina ytor då de både kan härda snabbt eller långsamt. Härdplaster står bland annat även emot kemisk påverkan.

Arbetsgrupper som ofta kommer i kontakt med härdplast är personal på bilverkstäder, tandläkarmottagningar, gjuterier, byggindustrin och inte minst nagelterapeuter med flera. Arbetar du med låslim, fogskum, epoxi och/eller snabblim? Då kan du vara säker på att du utsätts för härdplast och behöver veta hur du kan skydda dig. Det är arbetsgivarens ansvar att se till så kunskap finns på arbetsplatsen – allt för att förhindra dålig arbetsmiljö som i förlängningen kan leda till sjukfrånvaro. Det är också arbetstagarens ansvar att sedan använda den skyddsutrustning som företaget tillhandahåller. 
Kunskap skapar säkerhet och då är en utbildning hos Svenska arbetsmiljögruppen ett bra alternativ!