- Systematisk arbetsmiljö -

Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 AFS:2001 eller ISO 45001:2018

Systematiskt Arbetsmiljöarbete, ofta förkortat SAM, är numera ett lagkrav att bedriva för alla företag med anställda. Att göra det genom ISO 45001 är ett bra alternativ.

Varför jobba med Systematiskt arbetsmiljöarbete och eventuellt certifiera företaget?

Det finns flera olika anledningar att jobba systematiskt med arbetsmiljöarbetet och eventuellt certifiera sig företaget ISO 45001. Förutom att det är lagkrav finns många fördelar för att minska arbetsskador och även förbättra företagets ekonomi.

  • Se till att tillbud och olyckor rapporteras och följa upp dessa. Bästa sättet för att olyckor ska undvikas är att rapportera tillbud och följa upp dessa.
  • Skapa rutiner, befattningsbeskrivningar och hålla medarbetarsamtal. Dessa är viktiga för att få en bra arbetsmiljö och vara ett bra alternativ på arbetsmarknaden.


Vilka krav ställer Systematiskt arbetsmiljöarbete/ISO 45001?

ISO 14001 ställer vissa krav på vad som ska finnas i ett miljöledningssystem som exempelvis:

  • Arbetsmiljöpolicy – ramen för att hur arbetsmiljöarbetet ska bedrivas samt ha koppling till målen
  • Mål – mål för att bli lite bättre för varje år
  • Förbättringsarbete – jobba med ständiga förbättringar gör att företaget hela tiden blir lite starkare
  • Riskbedömningar vid ombyggnation eller omorganisation – ska även innehålla möjligheter

Vad händer när ledningssystemet är byggt?

När rutiner och policys, alternativt ledningssystemet, är färdig-byggt gäller det implementera och upprätthålla och rutiner samt att jobba med förbättringar. Vanliga misstag som företag gör är att:

  • Hålla samtal och ta emot tillbud men inte återkoppla/följa upp detta.
  • Inte se vilka möjligheter det finns genom att satsa på arbetsmiljön. Att behålla personal och vara en lyhörd arbetsgivare är viktigt i dagens arbetsliv.
  • Inte ha en samverkan med anställda inklusive skyddsombud och facklig organisation.