- Grundförutsättning Livsmedelssäkerhet -

Grundförutsättningar - Utbildning

Alla livsmedelsföretag ska ha ett system för kontroll av sin verksamhet för att säkerställa att företaget producerar säkra livsmedel. Konsumenter får inte bli sjuka av den mat som tillverkas eller säljs.

Livsmedelslagstiftningen är till för att konsumenterna ska kunna lita på att de konsumerar säkra livsmedel. Du som livsmedelsföretagare är ansvarig för att det du säljer eller serverar lever upp till dessa krav. Konsumenterna ska kunna vara trygga i att maten hanteras i fräscha, välstädade lokaler, på rätt sätt, med bra hygien och av utbildad personal.

Basen för det Systematiska Livsmedelssäkerhetsarbetet är de så kallade grundförutsättningarna (GHP - God Hygien Praxis), som alla livsmedelsföretag måste uppfylla. Genom din egenkontroll minimerar du risken att något går fel i hanteringen och tillverkningen. På så vis kvalitetssäkrar du ditt företag och kan samtidigt känna dig trygg med det livsmedel du saluför!

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är egenföretagare eller anställd i livsmedelshanterande företag samt inom förpackningsindustrin.

Syfte

Kursen ska ge deltagarna kunskap om grundförutsättningarna och hur de kan tillämpas på ett praktiskt och effektivt sätt i verksamheten.