- Faroanalys & HACCP -

Utbildning Faroanalys & HACCP
HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points

Alla livsmedelsföretag ska ha ett system för kontroll av sin verksamhet för att säkerställa att företaget producerar säkra livsmedel. Konsumenter får inte bli sjuka av den mat som tillverkas eller säljs.  Att identifiera, bedöma och kontrollera alla faror i produktionen är vad HACCP handlar om.

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points eller på svenska riskanalys och kritiska styrpunkter) är en standardiserad arbetsmetod som beskriver hur man systematiskt kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i livsmedelsproduktionen med syfte att livsmedel ska vara säkra för konsumenten.

Under en heldag får du en teoretisk genomgång av HACCP-principerna samt tid för övningar och diskussion. Syftet är att du som deltagare skall känna dig trygg i hur du kan tillämpa HACCP-principerna på ett praktiskt och effektivt sätt i din verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är egenföretagare eller arbetar med att upprätta, driva eller utveckla ett kontrollsystem enligt HACCP, t.ex. medlem i HACCP-grupp eller chefer inom olika funktioner såsom inköp, underhåll och produktutveckling.