- Vibrationer -

Vibrationer

Vibrationer är ett samlingsnamn för rörelser och stötar som går fram och tillbaka från föremål som är fasta såsom motordrivna maskiner. Vibrationerna kan innehålla stötar eller vara kontinuerliga.

Arbetstagare kan utsättas för både helkroppsvibrationer och hand- och armvibrationer (vilka huvudgrupper vibrationer brukar delas upp i) samtidigt. Helkroppsvibrationer utsätts en arbetstagare för om personen sitter eller står på vibrerande underlag. Exempel på detta kan vara ett fordon eller en mobil maskin.
När det gäller hand- och armvibration uppkommer de vid användning av handmaskiner och verktyg såsom borr och bilningsverktyg.

Några yrkesgrupper som utsätts för vibrationer:

 • Snickare
 • Montörer
 • Tandläkare
 • Maskin- och fordonsförare
 • Betong- och anläggningsarbetare
 • Med flera


Några maskiner som gör att arbetstagaren är utsatt för vibrationer:

 • Slipmaskin
 • Mutterdragare
 • Såg (sticksåg, cirkelsåg, tigersåg)
 • Bilningsmaskin
 • Tandläkarborrmaskin med precisionsgrepp
 • Grävare
 • Röjningssåg
 • Med flera


Vad har arbetsgivaren för ansvar?

Vibrationer mäts på den dagliga exponeringen under en 8-timmars arbetsdag och det mäts i två olika värden (insatsvärde och gränsvärde). Om något av värdena överskrider föreskriftens gränser måste arbetsgivaren vidta olika åtgärder.
Om stötarna är upprepade innebär de en särskild risk för skador och ohälsa. Därför är riskbedömning av maskiner en viktig del för arbetstagaren att genomföra.


Om exponeringen är över gränsvärdena måste arbetsgivaren vidta åtgärder och göra en handlingsplan för utredning och minska vibrationerna i framtiden. Arbetstagaren ska också genomgå en medicinsk kontroll (kontroll kan behövas även vid exponering under gränsvärdena).