- IFS Broker -

IFS Broker

”…excellence in quality, food safety and customer satisfaction…”

IFS Broker är en GFSI-erkänd standard avsedd för dig som agerar mellanhand åt producenter och livsmedelsgrossister eller industrier samt importerar livsmedel (B2B). För att säkra livsmedel ska kunna nå konsumenten är det ditt ansvar att säkerställa kvalitet och säkerhet längs med distributionskedjan. Syftet är att du som mellanhand ska kunna förse dina kunder med produkter av högsta kvalitet och livsmedelssäkerhet!
Förutom att ge er den konkurrensfördel en välrenommerad standard innebär kan IFS Broker via ett väl implementerat ledningssystem ge dig verktyg att säkerställa efterlevnad av såväl dina kunders förväntningar som de lagkrav du omfattas av inom livsmedelssäkerhet.

Våra konsulter finns där för dig/leder dig i arbetet vid etablering och implementering av ledningssystem för livsmedelssäkerhet och kvalitet enligt standarden för IFS Broker.
Behöver ni struktur i det systematiska arbetet med ert ledningssystem eller står inför en certifiering? Med hjälp av våra konsulter stöttar vi dig i såväl upplägg som utförande för att underlätta processen.

Intresserad av någon av de andra IFS-standarderna? Kontakta oss så berättar vi mer.