- KMA-Dagar -

KMA-dag

KMA-dagar kallar vi tillfällen när vi hjälper ditt företag framåt gällande Kvalité, Miljö och/eller Arbetsmiljö. Det kan vara allt från enskilda tillfällen till att hyra in en KMA-ansvarig under en kortare eller längre period. På så sätt slipper du att anställa, något som både är tidskrävande och dyrt.

Områden vi ofta jobbar med på en KMA-dag:

  • Upprätthållande av Ledningssystem
  • Certifiering mot exempelvis Ekologiska produkter
  • Internrevision
  • Riskbedömning av kemikalier
  • Riskbedömning av maskiner
  • Medarbetarsamtal
  • Personalmöte/Ledningsgruppsmöte
  • GAP-analys
  • SWOT
  • EPD inom bygg

En trevlig arbetsmiljö är oftast det som rankas högst hos anställda – oftast långt före högre lön. Att jobba systematiskt inom områdena kvalité, miljö och arbetsmiljö på arbetsplatsen är därför oerhört viktigt i dagens samhälle. För visst vill alla behålla sin personal! Det är oerhört värdefullt både för trivseln och ekonomin.