- Arbetsmiljö -

Se mer

Arbetsmiljöarbete – ISO 45001:2018, OHSAS eller Systematiskt Arbetsmiljöarbete?

Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är styrt av lagar och är krav på att man jobbar med när ett företag har anställd personal. Men ska företag jobba med det bara för att det är lagkrav? Absolut inte! Stress, för mycket stillasittande/stillastående eller påkörd av en truck? I SAM ska arbetsgivare tillsammans med anställda och skyddsombud kartlägga alla arbetsmiljörisker i ett företag.

Ett företag kan välja att certifiera sig enligt den internationella standarden ISO 45001:2018, vilken har ersatt OHSAS 18001, eller att arbeta med SAM enligt AFS:2001. Vilket ert företag väljer spelar mindre roll men det vi vet är att en väl fungerande arbetsmiljö gör företag mer eftertraktade och lönsamma. Enligt Arbetsmiljöverkets är avkastningen dubbel på varje satsad krona på arbetsmiljöarbetet.