- Ställning 9m -

Ställning

Arbetsmiljölagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö. Arbetsgivare och arbetstagareskall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. En byggnadsställning är en arbetsplats. Den har oftast använts inom byggnadsindustrin, men används numera inom allt fler verksamheter och av allt fler grupper av arbetstagare.  Arbete på byggnadsställningen bedrivs på höjd, ofta hög höjd, och stundtals under svåra förhållanden som kyla, mörker eller vind. Ställningarnas utformning, egenskaper, bärförmåga och stabilitet har därför stor betydelse för arbetsmiljön vid arbetet. En byggnadsställning är en konstruktion tillverkad av hållfast material som monteras och byggs upp av kunnig personal. Byggställningar förekommer i flera olika former och utföranden med diverse olika tekniker och funktioner beroende på olika fabrikat. De olika typer av byggnadsställningar som finns har också olika användningsområden vilket gör att dom lämpar sig för olika uppgifter inom reparation och byggnation.

Kursen innehåller följande:

  • Hur ser det ut idag med olycksstatistik
  • Tillämpa lagar & Regler
  • Ansvarsfördelning
  • Sanktionsavgifter
  • Säkerhetskultur & Attityder
  • Material & typ
  • Typgodkännande & Lastklasser
  • Riskbedömning
  • Skyddsutrustning & Fallskydd


Utbildningen har både teoretiska och praktiska moment och avslutas med ett prov.