-Arbetsmiljö för chefer-

Bättre Arbetsmiljö, BAM 2

Steg 2 – fördjupningskurs för chefer 
och skyddsombud

Utbildningen BAM 2 vänder sig till er som vill gå ännu djupare in i ämnet där vi inför utbildningen kommer skicka ut formulär med olika områden ni vill fördjupa er i. Utbildningen varvas med praktiska exempel och grupparbete i hur man praktiserar det ni lärt i verksamheten. Efter utbildningen skall deltagarna känna sig trygga i sin roll antingen som chef, arbetsledare eller skyddsombud och ha förståelse för den ekonomiska vinningen i att arbeta förebyggande med arbetsmiljö!

Deltagaren ska efter utbildningen:

  • förstå syftet och innebörden av regelverket
  • förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
  • kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
  • ha fått kännedom om vilka konsekvenser förändringar kan få för den psykosociala arbetsmiljön
  • förstå hur kraven i regelverket om psykosociala arbetsmiljön kan omsättas i praktiken.