- Fallskyddsutbildning -

Fallskyddsutbildning

Ett förebyggande arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla. När det gäller personligt fallskydd är det viktigt att man tänker igenom och planerar arbetet innan det ska utföras. Detta eftersom det varje år är fler än 5 000 personer som blir sjukskrivna till följd av fallolyckor.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande teoretiska, förståelse för personligt fallskydd. Vidare är syftet att ge grundläggande förståelse av vad lagen säger för både arbetstagare och arbetsgivare.

Målet efter genomförd utbildning har deltagaren teoretiska kunskaper om vad som gäller vad som krävs för att arbeta säker samt vad lagen säger. Vidare skall deltagaren kunna sätta ihop ett personligt fallskydd och använda det på rätt sätt för att undvika skador. Deltagaren skall även ha djupare kunskap av sina begränsningar och behöver hjälp av experter för att utföra arbetsmomentet säkert. 

Du ska som användare av personlig fallskyddsutrustning som ska försäkra dig om att du vet hur den fungerar och skall användas. Det är ett stort ansvar. Alla personliga fallskyddsutrustningar har olika egenskaper och därför är det viktigt att du alltid säkerställer att du vet hur just din utrustning skall användas för att uppnå förväntad skyddseffekt.

Utbildningen innehåller:

  • Lagar och regler
  • Säkerhetskultur och attityd
  • Människan, tekniken och organisationen (MTO)
  • Användning av fallskydd
  • Förankringsanordning
  • Sele
  • Kopplingslina
  • Riskbedömning
  • Evakuering och räddning
  • Kontroll av utrustning