- FSC 22000 -

FSSC 22000

Kraven i FSSC 22000 innefattar ISO 22000, PRP (Pre Requisite Programme) samt tilläggskrav som tillsammans skapar ett ledningssystem med möjligheter för dig att kontrollera livsmedelssäkerheten på ett systematiskt och effektivt sätt – oavsett vilken bransch du verkar i! Fördelen med att arbeta utefter kraven samt certifiera sig mot FSSC 22000 är att företaget blir en del av ett globalt nätverk där det idag ingår drygt 24 700 verksamheter, samt att dina kunder kan känna sig trygga i att ditt arbete kring livsmedelssäkerhet håller måttet.

Oavsett om du redan är certifierad eller står inför implementering av ett ledningssystem, kan våra konsulter stötta dig i processen för att göra arbetet så effektivt som möjligt. Vi erbjuder även vägledning och kan fungera som en extra resurs i det löpande arbetet med kvalitetsledningssystemet. Tjänsten riktar sig främst till dig med ett mindre eller medelstort företag som saknar en kvalitetsansvarig men även till dig som kvalitetsansvarig som är i behov av extern hjälp vid till exempel interna revisioner - eller när tiden helt enkelt inte räcker till!