-Brandfarliga arbeten -

Brandfarliga arbeten

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment i sitt arbete där det finns risk för att en brand kan uppstå. I många arbeten förekommer tillfälliga arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning, till exempel svetsning, lödning, torkning. De som utför dessa arbeten måste gå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. Tidigare har det bara erbjudits Brandskyddsföreningens kurs Heta arbeten, Nu finns den nya utbildningen Brandfarliga Arbeten som tagits fram för att vara anpassad för förhållanden i olika branscher.

Brandfarliga Arbeten har tagit hjälp av flera experter på området för att utbildningen ska hålla den kvalitet som krävs för att certifikat ska kunna utfärdas enligt försäkringsbolagens villkor. En del i målsättningen med framtagandet av konceptet har varit att minimera administration och därmed effektivisera för både arrangörer och utförare.

Det krävs ett giltigt certifikat för att få utföra tillfälliga arbeten med risk för brand, skriva tillstånd eller vara brandvakt. De som går utbildningen Brandfarliga Arbeten får förståelse för risksituationer på just sin arbetsplats och kan direkt tillämpa kunskaperna i sitt arbete. Under utbildningen genomförs ett certifieringstest och vid godkänt resultat är man behörig att utföra arbetet.