- Första Hjälpen -

Första Hjälpen

En utbildning i Första hjälpen är precis som namnet säger – den första hjälpen vid en olycka innan professionell hjälp kan ta över. Målet med utbildningen är att minska skadeutvecklingen och lidandet hos den drabbade samt att öka chansen för överlevnad i samband med olycka eller sjukdomsfall.

Det viktigaste när någon drabbas av olycka eller sjukdom är att personer runt omkring vågar ingripa och göra något. Minuterna och sekunderna innan ambulans kommer är livsviktiga och arbetsgivaren har skyldighet att ha en rutin och kunskap inom Första hjälp och krisstöd.

Delar som gås igenom:

 • Lägesbedömning
 • Stabilt sidoläge
 • Hjärtinfarkt
 • Stroke
 • TIA
 • Diabetes
 • Yttre blödning
 • Inre blödning
 • Cirkulationssvikt
 • Allergisk reaktion
 • Brännskada
 • Frätskada
 • Kramp & Epilepsi
 • Nack- och ryggskada
 • Elolycka
 • Fallolycka


I utbildningen varvas teori med praktiska övningar och kan med fördel kombineras med HLR-utbildningen.