- Digitala Arbetsverktyg -

Digitalt Ledningssystem (arbetsverktyg)

För att lättare kunna jobba systematiskt, både inom Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö, är ett digitalt Ledningssystem en god hjälp.

På Svenska arbetsmiljögruppen använder vi oss av Verksamhetsplatsens verktyg VEPLA. Här får kunder tillgång till otal rutiner, checklistor och mallar för att kunna bedriva ert arbete framåt på ett systematiskt sätt.

Genom VEPLA finns möjlighet att lägga in all personal och ge olika behörigheter i systemet. På så sätt kan det användas även för dokument som inte alla anställda ska ha tillgång till såsom varandras medarbetarsamtal. Dock ger det tillgång till övriga, inom företaget, viktiga dokument såsom policy, mål och rutiner. På ett enkelt sätt kan dessa distribueras ut till alla och läskvittens kan begäras. Sist men något av det viktigaste är funktionen för tillbud, olycka eller avvikelse. I VEPLA kan alla lätt registrera olika typer av avvikelser – allt för att förebygga olyckor och jobba med ständiga förbättringar. Färre sjukskrivna ger bättre arbetsmiljö, högre medarbetarnöjdhet och är också en ekonomisk faktor.

Har ert företag många som är i produktion eller ute på byggen eller vägarna? Då kan VEPLA app. vara något för er. Här får alla tillgång till samma system på ett enkelt sätt. Självklart kan alla även registrera tillbud och andra avvikelser även här.