- IP Livsmedel -

Utbildning inom IP Livsmedel

IP Livsmedel Grundcertifiering syftar till att underlätta för mindre och medelstora livsmedelsföretag att stå starka på marknaden. En certifiering visar att ni arbetar effektivt med livsmedelssäkerhet och är ofta ett krav för att få in produkter i till exempel dagligvaruhandeln.

Kursen vänder sig till dig som är certifierad eller funderar på att införa IP Livsmedel i ditt företag och är baserad på kraven i IP Livsmedel 2021:1.

Syftet med utbildningen är att ge deltagarna kunskap om innehållet i IP Livsmedel och hur arbetet med standarden kan tillämpas i företaget, ge deltagarna ett underlag för det fortsatta arbetet med kvalitet och livsmedelssäkerhet samt hur ni går till väga för att uppfylla kraven i IP Livsmedel. Vi kommer även att ta upp matnyttig information kring revision och certifiering.

Deltagaren ska efter utbildningen:

  • Förstå syftet och innebörden av IP Livsmedel
  • Förstå kraven i IP Livsmedel 2021:1
  • Förstå hur kraven i standarden kan tillämpas i praktiken
  • Känna sig trygg i genomförandet av revision och att certifiera sin verksamhet
  • Kunna lägga upp en plan för det kommande arbetet och förstå vad som krävs vid en förändring i verksamheten.


Utbildningen kombineras med fördel med HACCP-utbildning och Märkningsutbildning för att säkerställa att kraven i standarden uppfylls, men även att de praktiska kunskaperna finns i verksamheten och att ansvariga känner sig trygga i sin roll.

Är du intresserad av stöttning vid etablering och implementering av IP Livsmedel i din verksamhet? Vi hjälper dig!