-Bättre Arbetsmiljö, BAM-

Bättre Arbetsmiljö, BAM

Steg 1 – grundkurs för chefer och skyddsombud 
och övriga anställda

Alla arbetsplatser ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete, oavsett vilken bransch man verkar i. Men vad betyder det egentligen och hur svårt är det? En bra start är att chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud går en utbildning i Bättre Arbetsmiljö, även kallad BAM, och gärna att de går tillsammans.

Systematiskt arbetsmiljöarbete betyder att den som är ansvarig på ett företag skall undersöka, genomföra och sedan följa upp arbetsmiljön så att ohälsa, olycka eller tillbud kan förebyggas. Det gäller också att ha ett bra samarbete med arbetstagare för att öka trivseln på arbetsplatsen. På utbildningen fokuserar vi därför inte enbart på att kunna lagtexter, utan mer hur man praktiserar de i verksamheten.

Efter utbildningen skall deltagarna känna sig trygga i sin roll antingen som chef, arbetsledare eller skyddsombud  

Deltagaren ska efter utbildningen:

 • förstå syftet och innebörden av regelverket
 • förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
 • ha fått kännedom om vilka konsekvenser förändringar kan få för den psykosociala arbetsmiljön
 • förstå hur kraven i regelverket om psykosociala arbetsmiljön kan omsättas i praktiken
 • känna säkerhet att använda kunskapen i verkligheten
 • veta var information kan hämtas


Steg 2 – fördjupningskurs för chefer och skyddsombud

Utbildningen vänder sig till er som vill gå ännu djupare in i ämnet där vi inför utbildningen kommer skicka ut formulär med olika områden ni vill fördjupa er i. Utbildningen varvas med praktiska exempel och grupparbete i hur man praktiserar det ni lärt i verksamheten.

Efter utbildningen skall deltagarna känna sig trygga i sin roll antingen som chef, arbetsledare eller skyddsombud  

Deltagaren ska efter utbildningen:

 • förstå syftet och innebörden av regelverket
 • förstå skillnaderna mellan arbetsmiljöansvar och straffansvar
 • kunna tillämpa reglerna om riskbedömning vid förändring
 • ha fått kännedom om vilka konsekvenser förändringar kan få för den psykosociala arbetsmiljön
 • förstå hur kraven i regelverket om psykosociala arbetsmiljön kan omsättas i praktiken.