- Bygg & anläggningslagen -

BAS P & BAS U

År 2009 den 1 januari gjordes ändringar i arbetsmiljölagen för bygg & anläggningsarbeten. Varje Bygg & anläggningsprojekt där vissa risker och krav skall samordnas och beskrivas för planering och utförande av projektet. Bas P och Bas U

Den som får i uppdrag att verka som samordningsansvarig måste kunna visa, att man har den kompetens, utbildning och erfarenhet som krävs.
Olika entreprenadformer ställer olika krav, men vanligt är att byggherren överlåter detta till den utförande entreprenören.
För att få detta delegerat måste ett skriftligt avtal undertecknas där ansvaret överlåts. Byggherren måste sedan låta den som fått sitt ansvar överlåtit kunna arbeta självständigt.

BAS är två olika arbetsmiljöuppdrag på byggarbetsplats och betyder Byggarbetsmiljösamordnare och båda är krav enligt svensk lag. Detta gäller vid planering (P) och upprättning (U) vid ett byggprojekt.

Några delar som ingår i utbildningen:
  • Historia
  • Statistik
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Risker
  • Samverkan
  • Samarbete
  • Engagemang
  • Personliga egenskaper och gruppens egenskaper