- Livsmedelssäkerhet -

Se mer

EU Ekologiskt

Ta hjälp av oss för att säkerställa efterlevnad av lagstiftning inför en EU ekologisk certifiering

För dig som vill utöka ditt sortiment med ekologiska produkter. Om du vill saluföra dina produkter som ekologiska krävs en certifiering mot EU ekologisk lagstiftning. Vi stöttar dig i framtagande och implementering av rutiner för att leva upp till lagstiftningen.

Introduktion av ekologiska produkter kräver oftast någon form av förändring i arbetssättet i din verksamhet, och ställer kortfattat högre krav på spårbarhet och separering. För att på ett effektivt sätt implementera ekologisk hantering i din verksamhet krävs att all personal fått tillräcklig utbildning eller introduktion samt förstår innebörden i den lagstiftning ni skall följa.

IP Livsmedel

Till dig som arbetar med livsmedelsproduktion och är redo att utöka din kundkrets!
Idag är ett krav på certifiering inte ovanligt om du vill sälja dina produkter vidare till dagligvaruhandeln eller en grossist. Kunder ställer högre krav och för att hänga med krävs ett smart utformat ledningssystem eller egenkontrollprogram.
För dig med en mindre verksamhet där tid för det administrativa inte riktigt finns lämpar sig IP Livsmedel utmärkt!
Standarden kräver inte ett ledningssystem vilket ger en betydligt mindre administrativ börda.
Tillsammans med våra erfarna konsulter tar ni fram ett egenkontrollprogram enligt kraven i IP Livsmedel som passar just din verksamhet. Du kan känna dig trygg inför en certifiering och verksamheten blir styrd på ett effektivt sätt.

Provtagning

Vår provtagningstjänst är uppdelad i olika delar, vi kan hjälpa er med allt ifrån rengöringskontroller till provtagning och analys av livsmedel och vatten.

Livsmedelsprover

Genom vårt samarbete med ackrediterade laboratorier kan vi erbjuda provtagning av livsmedel, vatten, is etcetera Provtagning kan genomföras av lite olika anledningar, det kan vara för att uppfylla lagkrav, men det kan också vara för att ni själva vill kontrollera status på era livsmedel och få ett resultat på hur hantering och processer fungerar eller om hållbarheten på en produkt är rätt satt. Oavsett kan vi hjälpa till!

Utöver att vi utför provtagning hjälper vi till att tolka resultat och ta fram en handlingsplan om det visar sig att något resultat var bristfälligt, vi guidar er genom lagstiftning och hygieniska gränsvärden.

Behöver du en provtagningsplan eller önskar provtagning på något annat som ej är relaterat till livsmedel? Kontakta oss så berättar vi mer.

Rengöringskontroll

Att rengöring är A och O vet kanske de flesta vid det här laget, men hur vet vi egentligen om våra rengöringsrutiner fungerar och ger önskat resultat?

Rengöringskontroll med en ATP-mätare ger svar inom några sekunder och är ett bra verktyg för att kontrollera status i din verksamhet. Vi kan bistå med utförande av tester såväl som ett upplägg för kontroll samt åtgärdsförslag vid bristfälliga resultat.