- Riskanalyser & kontroll -

Riskanalyser och kontroll

Riskanalys livsmedelssäkerhet och skadedjur. Vi ger dig en överblick på status i din verksamhet. En riskanalys ligger till grund för framtagandet av dokumentation och tillämpning, men kan även vara ett kraftfullt verktyg i att verifiera dina existerande rutiners verkan. En slags revision för en dig med fysisk hantering av livsmedel, till exempel tillverkning, servering eller försäljning.

Vi genomför en oberoende riskanalys av din verksamhet för att bedöma nuvarande arbetssätt, oavsett om det gäller förebyggande skadedjursskydd eller det övergripande arbetet med livsmedelssäkerhet.

Hur vet du om ditt livsmedelssäkerhetsarbete är effektivt eller uppfyller standardkrav inför en certifiering? Vid en revision gör vi en nulägesanalys där vi kontrollerar existerande dokumentation och den faktiska statusen i din verksamhet.

Vi ger dig förslag på förbättringsåtgärder och tillsammans implementerar vi nödvändiga förändringar i din verksamhet. Målet är att effektivisera ert arbete och identifiera brister – innan de inträffar! Detta gör att du kan känna dig trygg inför en inträdesrevision mot t.ex. FSSC 22000, någon av IFS-standarderna eller IP Livsmedel.

Det är lätt att bli ”hemmablind”, vi ger dig ett nytt perspektiv på hur vi kan förbättra och effektivisera ert arbetssätt. Med andra ord, detta är både för dig som vill kontrollera din verksamhet och för dig som står inför en certifiering.