Efter 12 månaders arbete är vi stolta över att presentera Svenska Arbetsmiljögruppens nya system, CC-ICON!

 Detta avancerade dokumenthanteringssystem är utformat för att öka samverkan inom arbetsmiljö- och ISO-arbeten i organisationer och erbjuder en rad fördelar för våra kunder:


1️⃣ Effektiv dokumenthantering: CC-ICON underlättar för dig att organisera och hantera arbetsmiljö- och ISO-relaterade dokument på ett strukturerat sätt, vilket ökar effektiviteten.


2️⃣ Ökad samverkan: Med CC-ICON kan du enkelt samarbeta med dina kollegor och andra intressenter i realtid, vilket främjar kunskapsutbyte och gemensam utveckling.


3️⃣ Anpassningsbarhet: Systemet kan anpassas efter dina specifika behov och krav inom arbetsmiljö och ISO, vilket ger dig en skräddarsydd lösning.


4️⃣ Säkerhet och integritet: CC-ICON har genomtänkta säkerhetsfunktioner för att skydda dina känsliga data och dokument, vilket ger dig trygghet och förtroende.


5️⃣ Ständiga förbättringar: Vi strävar kontinuerligt efter att förbättra och utveckla CC-ICON för att möta våra kunders framtida krav och behov 


6️⃣ Ökad effektivitet: CC-ICON automatiserar och förenklar arbetsprocesser, vilket sparar tid och resurser för organisationen.


7️⃣ Bättre spårbarhet: Systemet ger en tydlig logg över dokumenthistorik, ändringar och godkännanden, vilket underlättar spårbarhet och revisioner.


8️⃣ Enkel åtkomst och delning: Användare kan enkelt komma åt och dela dokument från olika platser och enheter, vilket underlättar samarbete och flexibilitet.


9️⃣ Minskad pappersanvändning: CC-ICON bidrar till en mer hållbar miljö genom att minska behovet av fysiska dokument och främjar minskad pappersanvändning.


? Förbättrad efterlevnad: CC-ICON hjälper organisationer att upprätthålla och följa gällande arbetsmiljö- och ISO-standarder genom övervakning och rapportering.


Genom att kombinera alla dessa fördelar strävar vi efter att vara ledande inom arbetsmiljö, ISO och utbildningar i Sverige. CC-ICON är ett viktigt steg på denna resa.
Häng med oss på denna spännande resa och upptäck hur CC-ICON kan ger er organisation större utveckling i er strävan efter säkrare arbetsmiljö och effektivare processer #CCICON #SvenskaArbetsmiljögruppen