- Säkra lyft -

Säkra Lyft

Varje år inträffar fler än 500 arbetsplatsolyckor med olika kranar, traverser och andra lyftanordningar. De senaste åren har flera dödsfall inträffat vid lyft av material. Många av de olyckor som inträffar vid lyft av gods och material är svåra och leder till bestående men för dem som drabbas. Arbetsgivaren drabbas ekonomiskt genom att kostnader för sjukskrivning och rehabilitering, i många fall också för förstört material och produktionsbortfall och andra ekonomiska skador.

Lyftanordningar används i många sammanhang och branscher. Allt ifrån kranar som kan lyfta över 1000 ton till mindre vacuumlyftar för vikter på runt 10 kilo. I många branscher har lyftanordningar ersatt manuella lyft och på så sätt bidra till en bättre arbetsmiljö. 

Lyft av material kan jämföras med en kedja, där varje länk måste vara helt fungerande för att lyftet ska vara helt. Kan lyftet inte utföras på ett korrekt sätt, ta time out och se över hur lyftoperationen kan utföras säkert.

Efter genomförd utbildning ska deltagarna ha förståelse för det egna ansvaret för att arbeta säkert och veta vilka lagkrav som ställs på lastkopplare och/eller signalman. Även en djupare kunskap och förståelse om egna begränsningar och risker i arbetet där utomstående hjälp krävs ska finnas.